Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Stap 5

Beslissen: Hulp organiseren of melden

Na de weging van stap 4 neemt de beroepskracht, zonodig ondersteund door deskundigen, twee beslissingen in genoemde volgorde:

  1. Op basis van het vermoeden van acuut of structureel geweld doet de beroepskracht een melding bij Veilig Thuis
  2. De beroepskracht gaat zelf hulp bieden of organiseren, indien hij gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, dit in voldoende mate effectief kan.

Wanneer melden volgens het Afwegingskader noodzakelijk is (beslissing 1), zal de beroepskracht de eventuele hulp die hij gaat bieden of organiseren overleggen met Veilig Thuis.

Indien er geen vermoeden is van acuut of structureel geweld maar de beroepskracht meent dat hij niet in voldoende mate effectief hulp kan bieden of organiseren, doet hij een melding bij Veilig Thuis.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen