Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Training Gespreksvoering bij de Meldcode

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. kennen verschillende gesprekstechnieken voor het bespreekbaar maken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  2. kennen eigen uitdagingen en valkuilen bij het bespreekbaar maken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  3. hebben de benodigde vaardigheden om de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals in de sectoren (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie, die gesprekken voeren in het kader van de meldcode.

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsuur/Studiebelasting:

1 dag; 6 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen