Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Schadelijke Traditionele Praktijken

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis van en inzicht in schadelijke traditionele praktijken;
  2. zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van schadelijke traditionele praktijken en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
  3. kunnen signalen van schadelijke traditionele praktijken herkennen;
  4. kunnen de meldcode inzetten bij vermoedens van schadelijke traditionele praktijken, rekening houdend met de speciale veiligheidsaspecten.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep

Professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met schadelijke traditionele praktijken, zoals jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk, reclassering, vrouwenopvang, docenten, politie etc.

Maatwerk

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting

1 dagdeel; 3 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen