Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Stap 2

Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding

Zoek dichtstbijzijnde Veilig Thuis. Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een deskundige collega noodzakelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie, of aan het zorg- en adviesteam van de school. Zo nodig kan op basis van anonieme cliëntgegevens (daarnaast) ook Veilig Thuis worden geraadpleegd.

De mogelijkheid bestaat om expertise op het gebied van letselduiding in te schakelen bijvoorbeeld een gespecialiceerde arts of verpleegkundige.

Vraag advies bij specifieke vormen van geweld, zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en seksueel misbruik.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen