Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Training Schadelijke Traditionele Praktijken

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis van en inzicht in schadelijke traditionele praktijken;
  2. zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van schadelijke traditionele praktijken en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk
  3. kunnen signalen van schadelijke traditionele praktijken herkennen;
  4. kunnen signalen van schadelijke traditionele praktijken bespreken en weten professioneel om te gaan met veiligheidsrisico's;
  5. kunnen de meldcode inzetten bij vermoedens van schadelijke traditionele praktijken, rekening houdend met de speciale veiligheidsaspecten;
  6. kennen het belang van samenwerken en netwerken;
  7. hebben de benodigde vaardigheden om de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep

Professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met schadelijke traditionele praktijken, zoals jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk, reclassering, vrouwenopvang, docenten, politie etc.

Maatwerk

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting

1 dag; 6 uur begeleid + 2 uur onbegeleid (toets)

Accreditatie:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen