Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Werken met de Meldcode

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben basiskennis van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  2. kennen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  3. kennen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
  4. kunnen de meldcode toepassen in hun dagelijkse praktijk.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Inhoud

Doelgroep

Professionals die werken in de sectoren: (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie.

Maatwerk

De workshop wordt zoveel mogelijk aangepast aan de sector en de situatie waarin de deelnemers werken. Verder wordt in de workshop gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting

1 dagdeel; 3 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen