Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. kennen de invloed van het gezinssysteem bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
  2. kunnen vanuit verschillende systeembenaderingen kijken naar casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  3. beschikken over de nodige vaardigheden om het gezinssysteem adequaat te onderzoeken;
  4. zijn zich bewust van hun persoonlijke rol in de aanpak van de systeemproblematiek;
  5. zijn in staat gesprekken te voeren met de leden van het systeem om elke betrokkene zijn/haar verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen aandeel in het geweld;
  6. kennen de invloed van hechting op de ontwikkeling van het brein en de gevolgen daarvan;
  7. kunnen de behandelde thema’s inzetten bij het bespreken van casuïstiek.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting:

2 dagen; 12 uur begeleid + 4 uur onbegeleid (toets)

Accreditatie:

Combinatie:

Het is mogelijk om de training te combineren met de eerste module van de training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, tot een training van totaal 3 dagen met zowel de basis als de verdieping.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen