Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Financiële Uitbuiting Ouderen

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis genomen van de problematiek van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg;
  2. kennen de problematiek van financiële uitbuiting van ouderen;
  3. kennen de signalen van financiële uitbuiting;
  4. kennen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
  5. kennen de mogelijkheden voor het voorkomen van financiële uitbuiting.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die in hun werk in aanraking komen met ouderen en mantelzorgers.

Maatwerk:

De workshop wordt zoveel mogelijk aangepast aan de sector en de situatie waarin de deelnemers werken. Verder wordt in de workshop gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

De workshop kan vereenvoudigd worden tot een voorlichting voor voor vrijwilligers. In dat geval is de eerste beginvoorwaarde niet van toepassing.

Tijdsduur/Studiebelasting:

1 dagdeel; 3 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen