Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Supervisie

Supervisie is een methode van begeleiden die is afgestemd op eigen leerbehoeften en doelen van professionals. Supervisie kan worden toegepast in het kader van een opleiding of in het kader van deskundigheidsbevordering.

Supervisie biedt de supervisant de mogelijkheid zijn/haar eigen patronen, kwaliteiten en valkuilen te herkennen en erkennen met als doel dit verworven inzicht te gebruiken in het uitoefenen van zijn/haar beroep.

De supervisant bepaalt zelf of in overleg met de werkgever in de loop van de reeks gesprekken welke actuele ervaringen en vragen daarbij voor haar/hem op dat moment van belang zijn.

Een supervisietraject bestaat uit een reeks bijeenkomsten (in de praktijk gewoonlijk 10 - 15) van een afgesproken duur. Het aantal bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld en op het leerproces van de supervisant afgestemd.

Supervisie kan zowel individueel als in groepsvorm gegeven worden.

Waarom Moetd?

Kiezen voor supervisie bij Moetd is kiezen voor een LVSC geregistreerde supervisor met ruime ervaring binnen de werkvelden van hulpverlening, onderwijs en gezondheidszorg.

LVSC werkt samen met Registerplein en SKJ. Hierdoor kunnen personen die zich geregistreerd hebben bij een van deze organisaties, registerpunten krijgen.

Aanvragen

supervisie@moetd.nl

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen