Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Training Kinderen bij Vechtscheiding

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. zijn zich bewust van hun attitude bij het onderwerp vechtscheidingen;
  2. kennen de achtergronden van het ontstaan van vechtscheidingen;
  3. kennen de dynamiek van vechtscheidingen en de gevolgen voor de betrokkenen;
  4. kunnen signalen van vechtscheidingen herkennen, deze in kaart brengen en bespreken met de betrokkenen;
  5. kennen interventies die ingezet kunnen worden bij vechtscheidingen;
  6. zijn in staat casuïstiek van vechtscheidingen te analyseren en adequaat aan te pakken eventueel met behulp van samenwerking met anderen.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers aan de training werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Tijdsduur/Studiebelasting:

1 dag; 6 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen