Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Inhoud:

De training bestaat uit twee modulen:

De eerste module is de basismodule.

De tweede module voegt een aantal verdiepende elementen toe aan de basismodule. Voorwaarden voor deelname aan de tweede module zijn het gevolgd hebben van de eerste module en het uitgevoerd hebben van een huiswerkopdracht.

Doelgroep:

Professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Maatwerk:

De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt in de training gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

 

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen