Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Workshop Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg

Leerdoelen:

Deelnemers:

  1. hebben kennis genomen van de problematiek van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg;
  2. zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
  3. kennen signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg;
  4. weten wat er nodig is voor het omgaan met en het bespreekbaar maken van signalen van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg;
  5. kennen de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beginvoorwaarden:

Deelnemers:

Programma:

Doelgroep:

Professionals of vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met ouderen en mantelzorgers.

Maatwerk:

De workshop wordt zoveel mogelijk aangepast aan de sector en de situatie waarin de deelnemers werken. Verder wordt in de workshop gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

De workshop kan vereenvoudigd worden tot een voorlichting voor vrijwilligers. In dat geval is de eerste beginvoorwaarde niet van toepassing.

Tijdsduur/Studiebelasting:

1 dagdeel; 3 uur

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen