Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Blok Specifieke Vormen

Inhoud:

Het blok Specifieke Vormen richt zich op deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld, waarbij de nadruk ligt op specifieke vormen van huiselijk geweld. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een integraal onderdeel van dit blok.

Het blok Speciale Vormen bestaat uit drie trainingen en twee workshops:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen