Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Leergang Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Inhoud:

De leergang Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bestaat uit een verzameling trainingen en workshops, met als hoofddoel het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van het signaleren en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, in combinatie met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De leergang kent de volgende blokken, gerelateerd aan een doelgroep of specifiek onderwerp:

Elk blok bevat een of meer trainingen en/of workshops.

Doelgroep:

De doelgroep van de leergang bestaat uit professionals, die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Maatwerk:

De trainingen en workshops van de leergang worden zoveel mogelijk aangepast aan de doelgroep waarmee de deelnemers aan de training of workshop werken, bijvoorbeeld partners, kinderen, ouderen, mensen met LVB, plegers/daders, etc. Verder wordt de trainingen en workshops gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Docenten:

Trainers met een ruime ervaring in de praktijk verzorgen de trainingen en workshops van de leergang.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen