Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Blok Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg

Inhoud:

Het blok Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg richt zich op deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld, waarbij de nadruk ligt op ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een integraal onderdeel van dit blok.

Het blok Ouderenmishandeling bestaat uit een training en drie workshops:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen