Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Blok Meldcode

Inhoud:

Het blok Meldcode richt zich op deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld, waarbij de nadruk ligt op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het blok Meldcode bestaat uit twee trainingen en twee workshops:

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen