Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Visie

Moetd gaat uit van de eigen kracht van de mens. Daar waar de eigen kracht door wat dan ook minder is geworden kunnen/moeten wij, de hulpverleners, mensen helpen hun eigen kracht terug te vinden. Moetd onderschrijft het belang van vroegsignalering bij huiselijk geweld. Moetd is de mening toegedaan dat in de aanpak van complexe maatschappelijke problemen, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling, er gekeken dient te worden naar alle betrokkenen (systeemgericht werken). Basisvoorwaarde voor het systeemgericht werken is bereid zijn naar je eigen rol, als hulpverlener, in jouw systeem te kijken. Dit maakt dat je meer zicht krijgt op het systeem van je klanten.

 

 

 

l

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen