Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Blok Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Inhoud:

Het blok Huiselijk Geweld en Kindermishandeling richt zich op deskundigheidsbevordering op het gebied van huiselijk geweld, waarbij de nadruk ligt op geweld tussen partners en in gezinnen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een integraal onderdeel van dit blok.

Het blok Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bestaat uit twee trainingen:

De eerste training is de basistraining.

De tweede training is een verdiepingstraining. Deelnemers aan deze training moeten aantoonbaar voldoende basiskennis hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling, bijvoorbeeld doordat zij de eerste module van de training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd hebben.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen