Doorloop de stappen van de Meldcode

voetjes

Stap 3

Gesprek met cliënt

In het gesprek met de cliënt gaat het er om dat de beroepskracht:

Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende stappen van het stappenplan niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet. Indien door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, kan van een gesprek met de cliënt worden afgezien.

Trainers:

Seaske Verbeek

Marjan Frankhuizen